2001-11-10 Mladoboleslavské safari

2001-11-10 Mladoboleslavské safari

Reportáž:

Sobotní výlet pro rodiče s dětmi schovaný za tajemný název. Týmy museli vyrazit na tajný výlet v okolí Mladé Boleslavi. cestou plnili úkoly na stanovištích, která nesla zvířecí názvy.

Prvním úkolem bylo zamaskování se za zvířátka a přejít nebezpečnou stezku na Podlázky. Dalším úkolem bylo nalézt vejce a vrátit ho do Orlího hnízda v Čejeticích. Strážce orlího hnízda (které bylo potřeba nalézt podle čísla popisného) ale všechny překvapil svojí žádostí. Prozradí cestu dál výměnou za mrkev. Na vyhlídce, kam všichni vyběhli jim za odměnu byla svěřena pasta a zabalený kartáček. V tuhle chvíli se už asi báli všichni.

Než se došlo na stanoviště nejdále od místa startu u koupaliště, bylo ještě potřeba si zahrát na pštrosa a bez pomoci rukou sebrat ze země papír. Předposlední stanoviště - u již zmíněného koupaliště - se jmenovalo Velikonoční zajíček a s pohledem na okolo rostoucí vrby nám to bylo jasné. No, aspon jsme dostali za odměnu láhev vody. byť s doporučením nevypít. Už se stmívalo a nás čekalo poslední stanoviště - Nosorožčí zub. Proboha ... takže jsme museli s namalovaným maskováním na obličeji, pomlázkou v ruce a za naprosté tmy ulovit nosorožce (jakéhokoliv kolemjdoucího) a vypucovat mu zub, aby ho nebolel. I tento úkol jsme splnili a v cíli nás čekal horký čaj.

Čekání na ostatní jsme si krátili vtipným vzpomínámím na plnění úkolů a obdivováním maskování. :o)

Fotogalerie:


Kontakt

Klub PMD, z.s.

Jana Palacha 1103, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

+420 732 583 484