PMD 1992 - Stalkeři

15.7. - 31.7. 1992
Bezdědice
Poblíž Bezdědic se náhle nad lesem objevila obrovská záře a nesnesitelný hluk naplnil okolí. Druhý den po této události začal tábor. Les pod táborem byl zcela zamořen a navíc hlídán strážemi. Přesto se každý večer zástupci jednotlivých družin vydávali na průzkumné výpravy a přinášeli ze zamořeného úseku trosky zajímavých přístrojů, které sestavovali a určovali jejich funkci.