PMD 2011 - Den 4

08.07.2011 11:39

Reportáž:

Jako každé ráno jsme měli budičem pak rozcvičku. Po snídani jsme šli hrát ,,bíčí hon na běžce,,. Z každého týmu jsme si nejdříve vybrali pět kluků, někteří z těch pěti kluků byli býci, byli tři a byli z jednoho týmu a běžci, těch bylo pět, ti byli z druhého týmu a pak byli také holky běžci a býci. Potom byl oběd. Po obědě jsme šli na hřiště a tak jsme házeli pumny do ,, krávy,, který byla vyrobená z krabic, potom jsme dostali lístečky s druhy masa z krávy. Pak jsme hráli na mrazíka a pak byla hra jménem ,,Bitva čtyř králů,, kde jsme měli každý tým vlastní pole a tam jsme-li pet lahve naplněné vodou a házeli jsme po nich, kromě těch našich. Po večeři jsme hráli míčové hry a bylo povinně sprchování.

Zapsal (a v nezměněné podobě bylo použito): Ďáblíci

A jak to viděl vedoucí týmu (aneb co se doopravdy dělo):

Ráno jsme dorazili do Španělska, kde nás přivítala naše průvodkyně Juanita. Po rychlém seznámení se s jazykem jsme vyrazili na první hru a tou byl běh před býky. Týmy se rozdělily na odvážné mladíky, kteří před býky prchali a na býky, kteří se je snažili dohnat. Po úspěšném útěku jsme od řezníka dostali nákres krávy s rozdělením jednotlivých druhů mas a lístečky s těmito názvy.
Po vydatném obědě a zaslouženém odpočinku na nás na fotbalovém hřišti čekala aréna s krávou Rosaritou a naším úkolem bylo přesně podle pravidel koridy (samozřejmě absolutně změněných) udolat zdivočelého tura. Po porážce následovalo porcování a děti musely na obrázek krávy správně přišpendlit papírek s názvem krávy. Oháňku a krk trefil každý, a i další díly dostaly správné označení.
Poslední hrou byla Bitva 4 králů, kde jednotlivé armády byly nahrazeny „armádou” lahví z části naplněných vodou. Místo dělových koulí jsme použili pumny a bitva mohla začít. Byl to dlouhý a krvavý boj a díky horku nám spousta padlých posloužila jako zdroj vody.
Poslední velkou „hrou” bylo povinné koupání a kontrola, zda má každý dostatečnou zásobu čistého a hlavně už nějakou hromádku i toho špinavého prádla. Tato hra trvala nejdéle, ale odměnou nám byla spousta voňavých táborníků.

Zapsal: Joska

Fotogalerie:

—————

Zpět


Kontakt

Klub PMD, z.s.

Jana Palacha 1103, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

+420 732 583 484