PMD 2009 - Den 2

05.07.2009 23:30

Reportáž:

První táborové ráno začalo budíčkem, rozcvičkou a prvním bodováním chatek. Následovaly tábornické úkoly jako např. sehnat a připravit stožár na vlajku, výroba nástěnky, vytvoření táborového znaku apod. Na úkolech pracovaly jednotlivé týmy za dohledu oddílových vedoucí a Iktína – známého řeckého stavitele.
Po obědě a poledním klidu jsme se odebrali plnit pár z Héraklových úkolů. Oddíly měly pomocí pumen každý trefit pět terčů se lvi a poté ještě chytit laně v podobě oddílových vedoucích. Ve zbylém čase již jednotlivé týmy vymýšlely vlastní scénku z života Hérakla, kterou také po večeři předvedli ostatním. Nesmíme zapomenout na večerní nástup, kde byly rozdány barevná táborová trička a první odměny ve formě táborových peněz. Po večerní hygieně následovala již známá večerka s povinností noční hlídky drženou služebním oddílem do půlnoci. V celém dni se nevyskytly žádné větší problémy

Jak to viděly děti ze služebního oddílu?

Druhý táborový den začal jako každý. Budíček, rozcvička a bodování chatek. Rozcvičku měla Kíťa (naše vedoucí) a zároveň vedoucí dne. Rozcvička byla "super". Po chvíli byla snídaně a pak úkoly v lese. Po snídani na malým nástupu jsme si vytáhli papírky z úkoly např. vytvořit krabici na dopisi, kozu, stožár na atd. Po obědě jsme měli polední klid a po chvíli jsme běhaly na louce u lesa. Střílely jsme po lvách pumnami a po vyčerpávajícím běhu nás čekali opět běh, ale tentokrát jsme chytaly vedoucí. Nakonec jsme všechny našly a šly jsme zpátky na základnu, ale ani tady nebyl klid. Skoro všichni cvičily na večerní scénku z Říma s Heráklesem aj. Po velkém večerním nástupu (kde už jsme mněly trika a dostaly za výkonnost peníze) nás čekala večeře a po chvílce došlo i na scénky. Scénky byly: trapné, legrační, ale i snadné a nudné. Po nádherné večerce naběhly čtyři členy našeho týmu na hlídce. Den skončil pěkně.

Napsal oddíl "Kerbeři"

Fotogalerie:

—————

Zpět


Kontakt

Klub PMD, z.s.

Jana Palacha 1103, Mladá Boleslav, PSČ 293 01

+420 732 583 484